Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 3443

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 03443
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 01599

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 01599
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 01824

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 01824
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 01459

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 01459
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 02136

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 02136
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 03184

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 03184
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 01826

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 01826
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 03173

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 03173
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 01821

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 01821
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Thứ ba, 25 Tháng 9 2018 00:00

SÀN GỖ PERGO 03441

Dòng sàn: Domestic Extra
Mã sản phẩm: 03441
Kích thước (L x W x H): 1200 mm x 190mm x 8mm
***Ưu điểm***: 
- Vân gỗ đẹp như gỗ tự nhiên, siêu bền, chịu nước, hạn chế tiếng ồn, đạt tiêu chuẩn: vật liệu xanh.
- Chống trầy xước tốt, chống bắt cháy, chống bạc màu, chống ẩm mốc, chống bám bẩn
==> dể dàng vệ sinh, lao chùi.

SÀN GỖ SỐ 1 THẾ GIỚI

  • Bảo hành: 20 năm
Page 1 of 4